6. marts 2020

NU UDBYDES CIRCLE HOUSE – DANMARKS FØRSTE CIRKULÆRE UDBUD!

Lejerbo udbyder nu Circle House-projektet som Danmarks første cirkulære udbud!
I Lisbjerg ved Aarhus opføres 60 almene boliger, der skal bygges efter cirkulære principper med en målsætning om, at 90 % af de brugte elementer skal kunne genbruges uden at miste nævneværdig værdi.

Projektet udbydes i totalentreprise med en targetpris på 60 mio. kr. på baggrund af et skitseprojekt samt et omfattende forarbejde med udvikling af projektets cirkulære strategi. Udbuddet vil være et cirkulært udbud – det første af sin slags – hvor de indsendte tilbud vil blive vurderet på projektets evne til at samtænke arkitektoniske kvaliteter med principperne for cirkulært byggeri.

Projektet Circle House har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen. Mere end 60 firmaer har indtil nu medvirket til ifm. projektet at udvikle ny viden på tværs af hele byggeriets værdikæde. Byggeriet er skitseret af Fællestegnestuen, som er et samarbejde mellem GXN/3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten. Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver. Udviklingen af projektet er støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationspulje (MUPD).

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB udbudsportal – byggewebnr. TN377888A.

DEN PLANLAGTE PRÆSENTATION AF UDBUDDET D. 24/3 ER AFLYST!

Læs mere om projektet og udbuddet på Lejerbo’s hjemmeside: https://lnkd.in/d-exwPX