20. maj 2020

Musikcentralen – nyt ungemiljø og spillested i Grindsted

I Grindsted stiller Billund Kommune skarpt på at etablere de optimale rammer til at kulturlivet kan blomstre – og vi skal sammen med Hundsbæk & Henriksen samt Gade & Mortensen Akustik orkestrere tilblivelsen af det musikalske og kreative samlingssted Musikcentralen.

Som nabo til Søndre Skole, MAGION Kultur- og Idrætscenter samt campusområdet i Grindsted skal den nuværende utidssvarende musikskole Musikcentralen om- og udbygges til et moderne unge- og kulturmiljø. Opdaterede faciliteter til musikundervisning, -studier, koncertsal og værkstedsområde med makerspace kombineret med et uformelt miljø med plads til alle, skal give de unge i byen et sted at mødes og være sammen uafhængigt af uddannelse og fritidsinteresser.

De eksisterende musikskolefaciliteter erstattes af et tidssvarende lydmæssigt optimeret nybyggeri med undervisnings- og øvelokaler og fælles opholdsarealer i to etager i direkte forbindelse med en moderniseret og udvidet koncertsal, mens eksisterende nærliggende arealer ombygges til en kreativ værkstedszone.

Multibrugerhus med sin egen karakter

Med nye tilføjede funktioner og et særligt fokus på at skabe forbedrede rammer til de unge i byen skal Musikcentralen have en uformel stemning og ungdommelig karakter – samtidig med at rammerne skal være tiltalende for en meget bred brugergruppe. Musikcentralen skal være et identitetsskabende alternativ til de øvrige kultur- og idrætsfaciliteter i Grindsted – og det skal afspejles i stedets sjæl og indretning.

Den primære funktion som musikskole og spillested stiller særlige krav til det akustiske miljø – og akustiske virkemidler integreres i projektet som karaktergivende elementer. Ved at gøre en dyd ud af nødvendigheden kan disse elementer bidrage med materialitet, form og farver i indretningen.

Musikalsk hotspot

Musikcentralen er opstået omkring en tidligere varmecentral, hvor det højloftede rum er udnyttet til koncertsal. Koncertsalen forbliver i den oprindelige varmecentral men udvides og optimeres til mere fleksibel anvendelse til akustiske og elektriske koncerter, dans, samspil m.v. for op til 350 personer. Koncertsalen skal efter ombygningen, sammen med de nyetablerede tilknyttede nærområder, tilbyde attraktive, fleksible og lydmæssigt formidable rammer, som skal fastholde Musikcentralen som byens musikalske hotspot.

Flere projekter i Grindsted

Musikcentralen følger i halen af flere igangværende projekter i Grindsted – nemlig udvidelsen af Børnenes Univers Grindsted Vest (ligeledes for Billund Kommune) samt udarbejdelse af en fysisk helhedsplan for renovering af den almene boligbebyggelse Tingparken, beliggende lige over for rådhuset, for Grindsted Boligselskab/Bovia. Vi føler os derfor ret godt hjemme i Grindsted.