11. november 2019

I baggården ligger en børnehave – Indvielse af “Vores Sted”

Centralt i Øgadekvarteret i Aarhus midtby er en ny daginstitution skudt op. I et trang og kuperet baggårdsbyrum, med lokalområdets beboerhus som nærmeste nabo, ligger “Vores Sted” – et dagtilbud til ca. 100 børn i alderen 0-6 år. Institutionen stod klar til indflytning lige efter sommerferie og kunne i forrige uge fejre indvielse.

Baggårdmiljøet har haft stor indflydelse på formgivningen af daginstitutionen. Baggården er præget af baghuse som knopskydninger samt fritlæggende baghuse, med gavle som vender ud imod gården og et indtryk af selvgroethed og bygninger, der er skudt tilfældigt op. Daginstitutionen er opbygget som en sammensat bygning, der mimer baggårdens skala og struktur, ligesom at både gavlmotivet og saddeltaget er vigtige kendetegn, som genbruges i det nye byggeri. Det varierende materialevalg – tegl, metalplade og træ – understøtter ligeledes baggårdsudtrykket.

Daginstitutionen, der er opført i 2 etager og har et areal på knapt 1000 m2, er delvist nedgravet i det skrånende terræn. Herved nedskaleres byggeriet til børnenes og baggårdens skala. Bygningen ligger øverst på grunden med udsigt over legepladsen. Hovedindgangen leder fra gaden direkte til bygningens øverste plan, hvorimod børnene har indgang gennem legepladsen og direkte til deres garderober i nederste plan. Endnu en gevinst ved at lægge bygningen ned i terræn er, at niveau-spring på legepladsen er blevet minimeret og der er skabt et sammenhængende og spændende legelandskab i visuel sammenhæng med beboerhusets udearealer.

Nærhed, fællesskab og “det lille i det store”
Selvom daginstitutionen danner daglig ramme for mere end 100 børn og voksne, har det været vigtigt at bevare oplevelsen af “det lille i det store” i bygningen. Børnene skal have fornemmelsen af nærhed og fællesskab i huset, selvom der er mange mennesker og der sker mange aktiviteter rundt omkring barnet i dagligdagen. Derfor har der hele vejen igennem disponeringen af huset, været fokus på at skabe gode rum, med et godt indeklima, god akustik og dagslysforhold, således at man får en følelse af hjemlighed frem for institution, når man befinder sig i huset.

I bygningen er der 6 grupperum, som alle er placeret 2 og 2 en suite, med en dør imellem. På denne måde er der skabt et godt grundlag for at danne fællesskaber i forskellige størrelser. I huset er også nicher, huler og små kroge, hvor børnene kan søge sammen i mindre grupper og lege eller læse en bog sammen med en pædagog.

Gennemgående bæredygtighed
Bæredygtighed har ligeledes været et gennemgående tema i byggeriet, hvor materialer og byggetekniske løsninger er valgt med tanke på lang levetid og lavt vedligehold. Bygningskroppene er kompakte, med et lavt energiforbrug og er opført i materialer som teglspån, zink og træ, der alle kræver et minimum af vedligehold og som patinerer smukt. Hertil er der, i samarbejde med HUMAN SITES Sohn + isaksen, lavet bygningsintegreret kunst i hele daginstitutionen, i form af udsmykning af husets glasfacader.

Pluskontoret Arkitekter har, med D.A.I som ingeniørrådgiver, været Aarhus Kommunes totalrådgiver på projektet og har bl.a. forestået brugerproces, programmering, skitsering, projektering og udbud på det nye dagtilbud.

Du kan læse mere og se flere billeder af projektet lige her.