10. oktober 2016

Engagerede medarbejdere drøfter mobilitet og fællesskab på ny Århus Produktionsskole

Fredag den 7. oktober var 35 engagerede medarbejdere fra Århus Produktionsskole samlet på Hotel Koldingfjord til en workshop om initiativer til mobilitet og fællesskab på den nye produktionsskole på Godsbanearealet.

Workshoppen er led i en længere brugerproces faciliteret af Pluskontoret, der som bygherrerådgiver for Århus Produktionsskole er med til udvikle og definere rammerne for den en nye skole. Brugerprocessen danner grundlag for programmering, lokalplanproces, udarbejdelse af dispositionsforslag og udbud i totalentreprise.

Workshoppen viste, at der er stor konsensus i medarbejdergruppen om planerne for den nye skole. Drøftelsen om, hvordan vi sikrer mobilitet og fællesskab på skolen, frembragte mange ideer både på det pædagogiske plan og til det bygningsfysiske. Der var blandt andet et ønske om sociale åndehuller placeret rundt omkring på skolen for at skabe mobilitet blandt eleverne, samt et fælles personalerum til faglig og social sparring.

Brugerprocessen har skabt et godt fundament for det videre forløb, og blandt deltagerne er der spositiv forventning til den nye skole på Godsbanearealet.

Aarhus Produktionsskole er et værkstedsbaseret undervisnings- og vejledningstilbud til unge mellem 15 og 25 år der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår i håndværksbaserede værksteder samt kreative, musiske og mere projektorienterede værksteder.