9. juni 2017

Barrit har fået et nyt bevægelses- og motorikunivers

Barrits nye bevægelses- og motoriklandskab, BarritUNIVERS, blev indviet i høj sol den 2. juni. Rigtigt mange borgere i Barrit var mødt op for at fejre projektet, der har været undervejs i næsten 8 år.

Projektet omfatter nyindretning af skolegården samt omdannelse af den gamle gymnastiksal til et bevægelses- og motorikunivers – målrettet den uetablerede, individuelle og spontane idræt og leg. BarritUNIVERS er udviklet af en række lokale ildsjæle sammen med Pluskontoret Arkitekter, og realiseringen er sket med stor politisk velvilje og økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

Med sine mange udfordrende bevægelsesmuligheder appellerer BarritUNIVERS til det indre legebarn, og allerede under de indledende taler fra projektets involverede parter var børnene i fuld gang med at tumle rundt i bevægelseslandskabet – et godt tegn på at projektet har ramt noget helt særligt.

Vi er stolte af at have været med til at udvikle projektet og på den måde give en lille landsby nyt liv med dette pulserende forsamlingssted for børn og voksne, udtaler arkitekt Daniel Kjær Olsen, Pluskontoret Arkitekter.

Målgruppen for BarritUNIVERS er børnehavebørn, skoleelever, unge, ældre, sportsudøvere og sommerhusgæster/turister i området.

Læs mere om projektet her