GenhusningsTjeneste - Koordinering og information i forbindelse med genhusning af beboere

Eksempler på GenhusningsTjenestens tiltag

Informationsmøder for beboerne, hvor vi gennemgår vilkår og tid omkring genhusningen

Behovsundersøgelser, fx i form af spørgeskemaer til beboerne

Varsling af renovering

Etapeinfomøder, efterhånden som renoveringen skrider frem, hvor vi giver specifik information til de berørte beboere

Beboerhotline på telefon og mail

Ugentlig træffetid, fx i et beboerhus

Infofoldere og nyhedsbreve på forskellige sprog, der løbende informerer beboerne

Flytteudbud, hvor vi inviterer udvalgte flyttefirmaer til at give tilbud

Koordinering af tilstrækkeligt antal genhusningsboliger og fordeling af disse

Håndtering af individuelle designvalg og tilkøb

Pluskontoret Arkitekter har omfattende erfaring med renovering af almene boliger og med beboerkoordinering  i forbindelse med genhusning og håndtering af beboere.

Vi tilbyder derfor en komplet GenhusningsTjeneste som en selvstændig ydelse, hvor vi i samarbejde med den enkelte boligforening skræddersyr en genhusningskøreplan, der passer til det konkrete projekt.

Billederne her på siden er fra GenhusningsTjenesten i forbindelse med renoveringen af Løget By i Vejle.

Tryghed for beboerne
Pluskontorets GenhusningsTjeneste varetager bl.a. beboerkoordinering og information i forbindelse med genhusning, tildeling af genhusningsboliger og udarbejdelse af flytteudbud.

I GenhusningsTjenesten har vi fokus på at sikre et højt informationsniveau og på at kommunikere i øjenhøjde med beboerne. Det er vigtigt, at beboerne tidligt i forløbet får besked om de overordnede planer og ved, hvad der skal ske og hvornår, så de kan forberede sig og planlægge perioden, hvor de ikke skal bo i egen bolig.

Vores erfaring er, at en professionel GenhusningsTjeneste med et menneskeligt ansigt giver beboerne tryghed.

Kontakt
Hvis du ønsker at vide mere om Pluskontoret Arkitekters GenhusningsTjeneste, er du velkommen til at kontakte Mette Stavad på 5374 4004 eller ms@pluskontoret.dk

Eksempler på projekter med GenhusningsTjeneste
Løget By, AAB AAB Vejle – genhusning af 945 husstande i forbindelse med renovering
Skovvænget-Brombærvej, Haderslev Boligselskab – genhusning af 245 husstande i forbindelse med renovering.